Pensionsmodtager i Italien

Beskatningen af pensioner i Italien afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du som dansk statsborger lytter fra Danmark til Italien, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem Italien og Danmark. I princippet kan Italien som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den italienske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den italienske, vil der reelt ikke skulle betales skat i Italien af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor danske pensionsmodtagere, der bosætter sig i Italien med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i Italien.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.