Skattesystemet i Italien

skattesystemet i Italien

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og skattesystemet i Italien er derfor relevant. For hvordan er det italienske skattesystem?

Du anses for bosiddende i Italien, hvis du i mere end halvdelen af skatteåret er registreret i det italienske folkeregister, hvis du har primær bolig i Italien eller hvis midtpunktet for dine livsinteresser ligger i Italien.

Læs mere her, hvis du vil kende beskatningen for pensionsmodtagere i Italien

Mere om skattesystemet i Italien

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst. Statskatten udgør 23 – 43 %. De 43 % nås ved en skattepligtig indkomst på 75.000 euro. Disse statsskatter tillægges regionsskat mellem 1,23 – 3,33 %, afhængig af hvilken region, du bor i. Yderligere kan tillægges op til 0,9 % kommuneskat. Endelig skal der betales en særskat på 3 % for personer med en indkomst på mere end 300.000 euro.

Som bosiddende i Italien skal du ikke betale formueskat.

Ikke-bosiddende skattepligtige i Italien skal som hovedregel betale italienske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.

Skal du udstationeres i Italien? Læs mere her